Thursday, 15 December 2011

TOKOH M3

Rene’ Descartes (1596-1650)Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Menurut beliau, adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x,y). Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya.

Archimedes 287 – 212 sm


Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang, dibunuh oleh tentera Rom. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya..
Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria, di sekolah Euklid. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”.
Pencapaian beliau yang terkenal ialah
Hukum Hidrostatik Archimedes
Mencipta Takal
Skru Archimedes
Menemui pi 

Sir Isaac Newton (1642-1727)Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln, England. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat, maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung, roda yang dipusingkan oleh air, jam kayu dan jam matahari.
Pencapaian
Hukum Newton
Teorem binomial

John Venn (1834-1923)


John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull, Yorkshire, England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge, England. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set.

Johann Carl Friedrich Gauss


Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick, Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen, Hanover , Jerman. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun, apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101.
Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. Antara pencapaiannya ialah :
Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial, arithmetik-geometrik, hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana
Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas.

Al-Biruni (973-1050)


Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath, Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya, Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni, Afganistan). Al-Biruni merupakan ahli falsafah, ahli geografi, astronomi, fizik dan ahli matematik. Selama 600 tahun sebelum Galgeo, Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339.6 km

Al-Battani (850-929)Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan, Damsyik. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria.
Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor.
Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents

Al-Khawarizmi (780 - 850)


Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi.
Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan, Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra.
Pada kurun ke-12, Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16
Omar Khayyam (1048-1131)


Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah.
Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra.
Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga.
Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain.
Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra.
Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan.
Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal.
Dalam bidang geometri pula, beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.
Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq - Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap.
Di sana, beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat.
Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al- Jalali.
Al Khazin (900-971)
ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya.
Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali, Rayy. Pada tahun 959 atau 960 Masehi, Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi.
Selepas pengukuran dilakukan, al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya.”
Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain.
Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua.
Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik, al-Khujandi.
Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x, y, z.
Selain itu, al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy.
Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi.
Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau, matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bum

Tuesday, 13 December 2011

Kuiz M3

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=kuiz-matematik-tahun-3

TOKOH MATEMATIK

Tokoh Matematik

AL-KHAWARIZMI

Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi.

Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab.Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam.

Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri.

Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain.

Geometri

Ia merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’bererti bumi dan ‘metri’bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M.

Algebra/aljabar

Ia merupakan nadi untuk matematik algebra. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Sebelum ini tak ada istilah aljabar.

SEJARAH MATEMATIK

Sejarah matematik

Matematik ialah satu bidang ilmu yang mengkaji kuantiti, struktur, ruang dan perubahan. Ahli matematik mencari pola, memformulasikan konjektur yang baru, dan menghasilkan fakta dengan deduksi rapi dari aksiom dan definisi yang dipilih dengan baik.

Matematik digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di dalam pelbagai bidang, termasuklah sains semula jadi, kejuruteraan, perubatandan sains sosial.Matematik gunaan, satu cabang matematik yang mengkaji aplikasi ilmu matematik ke dalam bidang lain, memberi inspirasi dan memanfaatkan penemuan matematik yang baru dan kadangkala menjadi pencetus kepada pembangunan disiplin matematik yang baru sepenuhnya seperti statistik dan teori permainan. Ahli matematik juga terlibat dalammatematik tulen, satu cabang matematik yang khusus untuk bidangnya sahaja, tanpa aplikasi ke dalam bidang yang lain, walaupun aplikasi yang praktikal untuk apa yang bermula sebagai matematik tulen sering ditemui.


Mari belajar asas tolak 1-10

Hari ini, saya ingin berkongsi sedikit maklumat berkenaan kaedah mengajar kemahiran asas menolak. Mengajar asas menolak bagi murid yang lambat perkembangannya memerlukan guru menyediakan bahan bantu mengajar yang secukupnya.
‘Menolak dalam lingkungan 10′

Untuk mengajar asas menolak, guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang cukup terutamanya untuk mengukuhkan pemahaman murid kerana kemahiran ini perlu diberi contoh dan diulang berkali-kali supaya murid benar-benar memahami konsep menolak.
Sebagai contoh,

Soalan 1 : 9 - 5 = ?
Soalan 2 : 8 - 3 = ?

• Setiap murid diberi pembilang (contoh : lidi,gula-gula atau bahan lain yang sesuai) berjumlah 9.
• Minta murid kira objek pembilang masing-masing sehingga 9.
• Ulang baca soalan dan nyatakan jumlah asal sebelum ditolak iaitu 9.
• tekankan simbol ” – ” kepada murid dan minta murid sebut nama simbol berkenaan.
• Soal murid berapa jumlah yang hendak ditolak daripada 9 tersebut.
• Kemudian minta murid keluarkan dan asingkan 5 daripada 9 objek pembilang masing.
• Tanya murid sama ada jumlah tersebut semakin berkurang atau semakin bertambah.
• Kemudian minta murid kira jumlah pembilang yang tinggal.
• Bimbing murid di mana hendak menulis jawapan dan minta murid bacakan jawapan seperti berikut : 9 - 5 = 4 sebagai ‘nine minus five equal four

Mari Belajar Tambah dan Tolak Nombor 1 hingga 100

Basic
View more documents from sapinah

PENGENALAN PROGRAM LINUS

PENGENALAN

Kementerian Pelajaran Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih atas keprihatinan tuan tentang pelaksanaan program Literasi dan Numerasi (LINUS) Tahun Satu. Program LINUS merupakan salah satu daripada National Key Result Area (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia. Melalui program ini, kementerian telah menyasarkan bahawa semua murid yang tiada masalah pembelajaran berupaya menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira selepas mengikuti pendidikan tiga tahun di peringkat rendah pada akhir tahun 2012.

Program ini dilaksanakan pada tahun 2010, melibatkan murid Tahun Satu di sekolah rendah yang merupakan kohort pertama mengikuti program ini. Semua murid Tahun Satu akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 pada awal tahun untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi mereka. Murid yang dikenal pasti masih belum mencapai kemahiran asas literasi dan numerasi, akan diasingkan daripada murid arus perdana (dalam kumpulan tidak melebihi 30 orang). Mereka akan diajar insentif oleh guru LINUS (guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik Tahap 1) serta dibantu oleh guru pemulihan khas LINUS dan dilaksanakan dalam waktu Bahasa Malaysia dan waktu Matematik mengikut peruntukan waktu sedia ada. Murid yang berjaya dipulihkan melalui program ini, akan meneruskan pembelajaran di aliran perdana.

Pihak Kementerian Pelajaran telah merancang beberapa strategi untuk memastikan program LINUS ini dilaksanakan dengan baik dan tidak membebankan pihak sekolah. Antaranya memberi latihan khusus kepada guru LINUS dalam teknik pemulihan dan bimbingan untuk membantu murid yang mempunyai masalah literasi dan numerasi, menyediakan modul pengajaran dan pembelajaran asas literasi dan numerasi yang sesuai dengan tahap kebolehan murid, penambahan guru pemulihan khas, melaksanakan program kesedaran tentang pentingnya asas membaca, menulis dan mengira dalam kalangan warga sekolah dan komuniti, menjalankan pemantauan, penyeliaan dan penilaian serta menempatkan fasilitator LINUS di setiap Pejabat Pelajaran Daerah untuk membantu guru bagi memastikan program ini berkesan dan mencapai matlamatnya.

UJIAN SARINGAN LINUS

* Ujian saringan dilaksanakan dalam 3 Fasa pelaksanaan iaitu saringan 1, saringan 2 dan
saringan 3
* Ianya adalah berbentuk Ujian Lisan dan Ujian bertulis
* Ujian saringan ini adalah untuk mengenalpasti murid Linus Tegar, Linus dan Arus Perdana.
* Murid dikategorikan sebagai:-
i. Linus Tegar (pemulihan) sekiranya tidak menguasai konstruk 1 – konstruk 2.
Mereka akan dibimbing sepenuhnya oleh guru pemulihan sehingga konstruk tersebut dikuasai.
ii. Linus iaitu sekiranya tidak menguasai mana-mana konstruk 3 – konstruk 9 dan akan dibimbing oleh guru linus di dalam kelas yang ditetapkan.
iii. Arus Perdana iaitu menguasai konstruk 1 - konstruk 10. Mereka akan diletakkan di dalam kelas biasa dan mengikuti proses pembelajaran mengikut sukatan atau dokumen standard matematik tahun 1.
* Murid yang tidak berjaya menguasai mana-mana satu daripada kemahiran dalam numerasi Lisan atau numerasi Bertulis, dikategorikan sebagai gagal menguasai asas numersi
* Murid yang masih tidak melepasi ujian saringan 3, mereka akan menduduki saringan 4 pada tahun 2. Mereka akan menduduki ujian hingga mereka melepasi ujian saringan dan berjaya ke arus perdana.

Mari belajar dan menghafal sifir dengan mudah...

Monday, 12 December 2011

Lagu Nombor

Belajar Mengenal Nombor

Belajar Mengenal Nombor?????????

Seorang Guru Tadika bertanya kepada anak muridnya...

Guru : "Siapa didalam kelas ini yang mengenal nombor?"

Razif : "Saya Cikgu"

Guru : "Apa betul awak kenal nombor-nombor?" ! ;

Razif : "Ya Cikgu.. Saya telah belajar dengan ayah"

Guru : "Baiklah.. mari kita lihat... selepas 3..berapa?"

Razif : "4"

Guru : "Bagus... Selepas 6?"

Razif : "7"

Guru : "Ya.. Bagus.. selepas 9?"

Razif : "10"

Guru : "Ya.. Bagus sekali... nampaknya ayahmu benar-benar mengambil berat tentang pelajaran kamu.. Okeylah.. Akhir sekali..
selepas sepuluh.. berapa?"

Razif : "Jack, Queen, & King"

Video Pembelajaran

Mari belajar bentuk 3 dimensi

Sunday, 11 December 2011

Sayur Ulaman Jadi Kegemaran, Salam Perkenalan Dihulurkan...

Assalamualaikum & Salam 1Malaysia,


Tiada kata dapat gambarkan kemesraan,
Kunjungan disambut penuh ceria,
Adik abang tuan puan,
Jenguk-jenguklah blog sahaya...


Blog dicipta menambah ilmu,
Pasti pengunjung dapat manfaat,
Tingkatkan kemahiran M3 kamu,
Demi Malaysia terus maju!

Lagu KSSR tahun 1 " Mari Mengira"

Mari Mengira

Friday, 9 December 2011

MENGENAL NOMBOR BULAT


NOMBOR BULAT - Perbezaan di antara nilai tempat dan nilai digit

Murid sering keliru apabila diminta untuk memberikan jawapan dalam nilai tempat (place value) atau nilai digit. Nilai tempat merujuk kepada jawapan dalam bentuk perkataan manakala nilai digit merujuk kepada jawapan dalam bentuk nombor.

Contoh perbezaan antara nilai tempat dan nilai digitSELAMAT MAJU JAYA

Thursday, 1 December 2011

RPH M3 TAHUN 1


NOMBOR BULAT HINGGA 100 : TAHUN 1

Bidang:                                 Nombor dan Operasi

Tajuk:                                     Nombor Bulat hingga 100

Standard Kandungan:    Murid dibimbing untuk:
                                                Membundar nombor bulat

Standard Pembelajaran:            Murid berupaya untuk:
i.            Membundar nombor bulat kepada  puluh terdekat dengan menggunakan:
(a) Bahan konkrit,
(b) Kad soalan
(c) Dekak-dekak
(d) Garis nombor,
Indikator  Amalan Kreativiti :
1.1.1, 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.4,
1.2.5, 2.1.4, 2.2.2


Masa:  60 minit (2 waktu)


Fasa

Cadangan Aktiviti


Cadangan Komunikasi

1.    Persediaan

Pemerhatian

(Set Induksi)Analisa

a.     Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri
di hadapan kelas.


b.Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing  bermula dari kiri.

A                      B                                               C

c. Guru minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir.

i.Apa yang kamu lihat?
ii. Berapa orang yang berada di tengah-tengah/antara
A dan C?

iii. Berapa orang yang berada di tengah-tengah/antara
A dan B?

iv. Siapa yang paling dekat dengan C. A atau B?
Kenapa?

v. Siapa yang paling dekat dengan A. B atau C?
Kenapa?


Imaginasi

Perkembangan

Pengukuhan


Tindakan
a.Murid diberikan dekak-dekak mengikut kumpulan        
    Contoh:   


 
                    


 


                    
               
         

 

      


 e.  Guru menyuruh murid  mengubah kedudukan  butang kuning dan  mempelbagaikan soalan seperti di atas.


Nota :

Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5.

a. Menunjukkan garis nombor seperti di bawah:
 

 

Nota:
Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka

b. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan)
     Contoh soalan pada kad:
      Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau
Kepada 10.


c. Bersoal jawab dengan murid  mengenai garis  nombor dua digit dan gandaan 10.

Contoh:
 
Nota:
Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10
sambil memperkenalkan perkataan bundar

d. Paparkan kepada murid  satu contoh garis nombor bersama soalan

Contoh:
 
Nota:
Guru memaparkan beberapa garis nombor
lain.

e.Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:

i.         Bawa murid keluar dari bilik darjah
ii.   Minta murid memerhati bahan konkrit
     yang berada di dalam satu barisan

Contoh:                                                      


Pokok bunga,kereta guru, tiang, tingkap        bangunan dan anak tanggaTerapkan sikap berkerjasama             
dan bantu membantu bagi                
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan

a. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.
Contoh:  Lembaran Kerja 1
Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris
 
 i.     10                1  ,   3  ,              ,  


ii.      20                14  ,                ,              , 


Contoh:  Lembaran Kerja 2
Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A

                 A                                     B
34
 
20
 
48
 
61
 
28
 
15
 
30
 
60
 
50
 
40
 

i. Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru?i. Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor

ii. Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan.
i. Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30?
i. 51 hampir kepada 50 atau 60 ?

ii. 58 hampir kepada 50 atau 60?

iii. 55 hampir kepada 50 atau 60?

i. Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang


ii.Bincangkan hasil kerja yang
kamu lakukan.

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

i. Selesaikan tugasan yang diberi
Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.


Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama  dan bersungguh-sungguh  sewaktu melakukan aktiviti  di dalam dan di luar bilik darjah. NOMBOR SEHINGGA 100: TAHUN 1
                                                                                                                                               
                                                                                                  Lembaran Kerja 1
Nama :__________________________                                                                 

Kelas:__________________

Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang
berada di dalam bulatan.Oval Callout: 10
 
1.                              2  ,    4   ,     6   ,    9
Oval Callout: 20 

2.                           12   ,    14     ,    15    ,     18


Oval Callout: 30
 
3.                           23   ,    25    ,      27    ,    29


Oval Callout: 40
 
4.                           31  ,     34    ,     34     ,    38


Oval Callout: 50
 
5.                           41  ,     44    ,     46     ,    49


Oval Callout: 60
 
6.                           51  ,     54    ,     55     ,    58
Oval Callout: 70                                                 
7.                          63   ,    65   ,     66     ,    69


Oval Callout: 80
 
8.                          71   ,     73   ,     75     ,    78


Oval Callout: 90
 
9.                          83   ,      85   ,     87     ,    89

Oval Callout: 100 

10.                        92    ,     94   ,    95     ,     97NOMBOR SEHINGGA 100: TAHUN 1
                                                           
                                                                          
                                                                                       Lembaran Kerja 2
Nama :__________________________                                                                 

Kelas:__________________


A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan
    nombor dalam kotak B.
          
                   A                                                          B
                                                                              
50
 
30
 
40
 
60
 
20
 
61
 
28
 
48
 
34
 
15

 
                                                                                                      


B. Bundarkan nombor-nombor di bawah kepada puluh yang terdekat.
 
27
 
74
 
 16
 
      
      1.                   _____   2.                      ______ 3.                     ______


45
 


 
       4.                       ______  5.                    _____    6.                   _____