Thursday, 1 December 2011

RPH M3 TAHUN 1


NOMBOR BULAT HINGGA 100 : TAHUN 1

Bidang:                                 Nombor dan Operasi

Tajuk:                                     Nombor Bulat hingga 100

Standard Kandungan:    Murid dibimbing untuk:
                                                Membundar nombor bulat

Standard Pembelajaran:            Murid berupaya untuk:
i.            Membundar nombor bulat kepada  puluh terdekat dengan menggunakan:
(a) Bahan konkrit,
(b) Kad soalan
(c) Dekak-dekak
(d) Garis nombor,
Indikator  Amalan Kreativiti :
1.1.1, 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.4,
1.2.5, 2.1.4, 2.2.2


Masa:  60 minit (2 waktu)


Fasa

Cadangan Aktiviti


Cadangan Komunikasi

1.    Persediaan

Pemerhatian

(Set Induksi)Analisa

a.     Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri
di hadapan kelas.


b.Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing  bermula dari kiri.

A                      B                                               C

c. Guru minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir.

i.Apa yang kamu lihat?
ii. Berapa orang yang berada di tengah-tengah/antara
A dan C?

iii. Berapa orang yang berada di tengah-tengah/antara
A dan B?

iv. Siapa yang paling dekat dengan C. A atau B?
Kenapa?

v. Siapa yang paling dekat dengan A. B atau C?
Kenapa?


Imaginasi

Perkembangan

Pengukuhan


Tindakan
a.Murid diberikan dekak-dekak mengikut kumpulan        
    Contoh:   


 
                    


 


                    
               
         

 

      


 e.  Guru menyuruh murid  mengubah kedudukan  butang kuning dan  mempelbagaikan soalan seperti di atas.


Nota :

Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5.

a. Menunjukkan garis nombor seperti di bawah:
 

 

Nota:
Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka

b. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan)
     Contoh soalan pada kad:
      Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau
Kepada 10.


c. Bersoal jawab dengan murid  mengenai garis  nombor dua digit dan gandaan 10.

Contoh:
 
Nota:
Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10
sambil memperkenalkan perkataan bundar

d. Paparkan kepada murid  satu contoh garis nombor bersama soalan

Contoh:
 
Nota:
Guru memaparkan beberapa garis nombor
lain.

e.Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:

i.         Bawa murid keluar dari bilik darjah
ii.   Minta murid memerhati bahan konkrit
     yang berada di dalam satu barisan

Contoh:                                                      


Pokok bunga,kereta guru, tiang, tingkap        bangunan dan anak tanggaTerapkan sikap berkerjasama             
dan bantu membantu bagi                
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan

a. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.
Contoh:  Lembaran Kerja 1
Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris
 
 i.     10                1  ,   3  ,              ,  


ii.      20                14  ,                ,              , 


Contoh:  Lembaran Kerja 2
Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A

                 A                                     B
34
 
20
 
48
 
61
 
28
 
15
 
30
 
60
 
50
 
40
 

i. Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru?i. Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor

ii. Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan.
i. Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30?
i. 51 hampir kepada 50 atau 60 ?

ii. 58 hampir kepada 50 atau 60?

iii. 55 hampir kepada 50 atau 60?

i. Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang


ii.Bincangkan hasil kerja yang
kamu lakukan.

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

i. Selesaikan tugasan yang diberi
Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.


Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama  dan bersungguh-sungguh  sewaktu melakukan aktiviti  di dalam dan di luar bilik darjah. NOMBOR SEHINGGA 100: TAHUN 1
                                                                                                                                               
                                                                                                  Lembaran Kerja 1
Nama :__________________________                                                                 

Kelas:__________________

Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang
berada di dalam bulatan.Oval Callout: 10
 
1.                              2  ,    4   ,     6   ,    9
Oval Callout: 20 

2.                           12   ,    14     ,    15    ,     18


Oval Callout: 30
 
3.                           23   ,    25    ,      27    ,    29


Oval Callout: 40
 
4.                           31  ,     34    ,     34     ,    38


Oval Callout: 50
 
5.                           41  ,     44    ,     46     ,    49


Oval Callout: 60
 
6.                           51  ,     54    ,     55     ,    58
Oval Callout: 70                                                 
7.                          63   ,    65   ,     66     ,    69


Oval Callout: 80
 
8.                          71   ,     73   ,     75     ,    78


Oval Callout: 90
 
9.                          83   ,      85   ,     87     ,    89

Oval Callout: 100 

10.                        92    ,     94   ,    95     ,     97NOMBOR SEHINGGA 100: TAHUN 1
                                                           
                                                                          
                                                                                       Lembaran Kerja 2
Nama :__________________________                                                                 

Kelas:__________________


A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan
    nombor dalam kotak B.
          
                   A                                                          B
                                                                              
50
 
30
 
40
 
60
 
20
 
61
 
28
 
48
 
34
 
15

 
                                                                                                      


B. Bundarkan nombor-nombor di bawah kepada puluh yang terdekat.
 
27
 
74
 
 16
 
      
      1.                   _____   2.                      ______ 3.                     ______


45
 


 
       4.                       ______  5.                    _____    6.                   _____

No comments:

Post a Comment